Slavonija - Bošković

Slavonija-Bošković

+385 32 844 222

Trgovačko društvo se bavi trgovinom na malo u 68 prodajnih objekata koji se nalaze u tri slavonske županije (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Brodsko-posavska).